Jerzy                 SZAJEWSKI

FacebookPinterest

Plastyk Jerzy Szajewski - Artysta malarz, kopista, kopie obrazów, malarstwo sztalugowe.Głównie w mojej pracy zajmuję się wykonywaniem na zamówienie kopii malarstwa polskiego i światowego:

Jestem artystą plastykiem, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa.

 
Od blisko 4 dekad (staż od 1985 r.) wykonuję kopie malarstwa olejnego według technik pędzla dawnych mistrzów. Moje obrazy oraz kopie zdobią wnętrza polskich placówek dyplomatycznych na terenie Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, również dwa obrazy dla Watykanu. 

Przez lata pracy artystycznej współpracowałem m .in. z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Ministerstwem Kultury i Sztuki, co odzwierciedlają moje listy polecające otrzymane od wymienionych placówek. Cennym moim dokonaniem są wykonane dla Muzeum J. Słowackiego w Krzemieńcu, kopie trzynastu portretów Juliusza Słowackiego i członków jego rodziny. 

Zajmuję się również sztukę sakralną. Namalowałem obraz św. Wojciecha do ołtarza głównego w Kościele św. Wojciecha w Biskupicach koło Częstochowy i kopię obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele św. Michała Archanioła oraz wiele innych obrazów sakralnych dla kaplic i kościołów w Polsce.

Jestem autorem portretów i malarstwa typu sceny rodzajowe dla Muzeum Literatury w Warszawie oraz Muzeum Historycznego w Warszawie z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

O mojej osobie wspomina Polska Wikipedia w artykule nt. "Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie" oraz w jednym z wydań Gazety Częstochowskiej również znajduje się artykuł wspominający o mnie, jako o autorze kopii portretu patrona teatru. Oficjalne odsłonięcie obrazu miało miejsce w 2000 r.

Profesor Akademii Sztuk Pięknych (Katedra Technologii Malarstwa Sztalugowego i Kopii)
Jerzy Nowosielski tak wyraził swoją opinię o pracach kopisty:

„Jakość technologiczna tych kopii nie budzi żadnych zastrzeżeń, są zgodne z prawidłami warsztatu malarstwa holenderskiego, włoskiego i polskiego.
Kopie wykonane przez pana J. Szajewskiego cechuje duża umiejętność artystyczna oraz świadomość plastyczna."


Więcej o mnie

ObrazyOlejne.Art | Map.to J.S. | Facebook | Pinterest

Prezentacja PDF (2021 r.) | Weebly.Com J. S. | Strona Webowa


Jerzy Szajewski

jerzy.szajewski @ o2.pl
+48 660 103 818

PortfolioArtysty2021.pdf